In Transition

In Transition bestaat uit autonoom bewegende objecten die de omgeving scannen. Over een kabel glijden de objecten heen en weer. Ze bewegen door de ruimte boven de mensen . Ze vertalen hun waarnemingen in licht en geluid. Zo ontstaat er een interactie tussen publiek, licht en het terrein. Het repetitieve karakter van de analyse nodigt uit tot een exploratief spel.

Ervaring

Licht en geluid doemen op. De gloed wordt feller en komt dichterbij. Het geluid en de kleur reageren op wat zich op de overgang van het licht bevindt. Je hoort de verandering en ziet een kleurtransitie. Het licht trekt over en de schaduwen worden langer.

Techniek

Een staalkabel aan twee ophangpunten vormt de basis voor de baan. Daaroverheen beweegt een trolley heen en weer. De trolley wordt aangedreven door een DC motor. Onder de trolley schijnen twee RGB schijnwerpers in beide richten van het traject. Sensoren scannen het pad op de grens van de kleurvlakken. De data wordt vertaald in transities in licht en geluid.